Wijzigingen Belastingplan 2018

22-09-2017

De volgende wijzigingen uit het Belastingplan 2018 gaan in op 1 januari 2018, tenzij anders vermeld:

  • Verhoging van de tarieven in de tweede en derde schijf met 0,05%;
  • Verhoging van de inkomensgrens naar de vierde belastingschijf van € 67.072,- naar € 68.507,- en verlaging van het tarief in deze hoogste schijf van 52% naar 51,95%;
  • Aanscherping definitie geneesmiddelen: onder het 6%-tarief vallen alleen producten waarvoor een (parallel)handelsvergunning is afgegeven op grond van de Geneesmiddelenwet, of als die daarvan uitdrukkelijk zijn vrijgesteld;
  • Aanpassing tariefbepalingen btw zeeschepen;
  • Tijdelijke verhoging van de kansspelbelasting van 29% naar 30,1%.