Bij grote en ook bij kleine ondernemingen kost het bijhouden van de administratie tijd. Tijd die u als ondernemer beter kan besteden aan uw echte werk: het ondernemen.

Besteed uw administratie uit aan Dijkland
Vaak is het verstandiger om uw administratie geheel of gedeeltelijk uit te besteden. De administratie wordt zo ingewikkeld en is gebonden aan zoveel wet- en regelgeving dat het beter is dat professionals op dat gebied zich er mee bezig gaan houden. Bovendien is een administratie die op orde is een hulpmiddel bij het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld investeringen. En dat is precies wat Dijkland administratie- en belastingadviseurs doet.

Wij staan u bij met het:

  • Verwerken van uw administratie.
  • Opstellen van uw jaarrekeningen.
  • Opstellen van tussentijdse rapportages.
  • Opstellen van exploitatiebegrotingen.
  • Opstellen van liquiditeitsprognoses.
  • Advisering op grond van bovengenoemde rapportages.

Wilt u meer weten of een afspraak maken met Dijkland?