Loonadministratie

Als u personeel in dienst heeft, moet u een loonadministratie voeren. Dat betekent niet alleen maandelijks een salarisafrekening maken. De regelgeving is complex en verandert voortdurend. U bent verplicht om informatie te verstrekken aan verschillende instanties. Het aanleveren van onjuiste of niet complete gegevens kan verstrekkende gevolgen voor u hebben. Natuurlijk is het ook van groot belang dat u gebruik maakt van alle subsidiemogelijkheden. En daarom zijn wij er voor u.

Uw loonadministratie goed geregeld
Wilt u geen zorgen en uw loonadministratie goed geregeld hebben? Laat dan Dijkland administratie- en belastingadviseurs dit werk voor u uitvoeren.

De taken die wij vakkundig voor u uitvoeren:

  • Salarisafrekeningen en jaaropgaven (ook digitaal mogelijk) voor uw werknemers.
  • Betaalbestanden om lonen via internetbankieren te betalen.
  • Aangiften indienen bij belastingdienst, pensioenfondsen, bedrijfstakfondsen, verzekeringsmaatschappijen
    en arbodiensten.
  • Bijhouden wijzigingen in diverse CAO’s.
  • Pro forma loonberekeningen en loonkostenberekeningen.
  • Ziek- en herstelmeldingen bij arbodienst en eventueel verzekeringsmaatschappij.
  • Opstellen arbeidsovereenkomsten en signaleren van aflopende contracten.

Wilt u meer weten of een afspraak maken met Dijkland?